Jak se zrodil znak Archeo Pšovanů?

Bylo to tu. Náš spolek byl zdárně založen a zaregistrován. Teď před námi vyvstal neméně důležitý úkol :-) A to vymyslet jedinečný znak, dle kterého by nás ostatní rozlišovali od jiných.
Tento důležitý úkol jsme s důvěrou hodili na jednoho z členů našeho spolku. Přece jenom je podle společného uvážení z nás čtyř nejvíce výtvarně nadaný.
Uběhl týden. Sešli jsme se ve Školičce na Proseku, aby jsme projednali vývoj našeho znaku. Donesl několik návrhů, nad kterými jsme několik hodin debatovali. Byl profesionálně připraven. Veškeré návrhy měl vytištěné na křídových čtvrtkách ve formátu A3. Všechny návrhy měli několik společných znaků. Hlavním byl obrys detektorářské cívky, po obvodu poté nápis: Archeo Pšovani. V centru se pak měnili významné body v okolí kokořínska.
Hrad Kokořín jsme zavrhli. Nevypadal v cívce moc hezky. Byl moc strohý, nemalebný. Mnohem více se nám líbila hora Říp. Vyvstalo tu však velké ale. Nebyla zde na první pohled jasná spojitost s Pšovany. Převážně protože je Říp dnes v jiném katastrálním území. Pátrali jsme proto mnohem hlouběji do minulosti, aby jsme nějakou, byť jen slabou spojitost nelezli. Ano, ta spojitost tu sice je, ale je natolik složité jí vysvětlit, že jsme museli zavrhnout i tento návrh. Zbyl poslední. S Pokličkami. Chvilku jsme na tento návrh zadumaně hleděli.

Přišel číšník pro další objednávku. Zvědavě pokukoval po čtvrtkách, které zakrývali celou plochu stolu. „Který myslíte, že je nejlepší?“ zeptal se Pikec. „Co ten s Řípem?“ navrhl číšník. „A kdyby ten s Řípem nebyl?“ „Tak ten s těmi skálami. Hele, nejsou to náhodou Pokličky?“ zeptal se a zamyšleně svraštil čelo. „Jsou, děkujeme.“ Číšník odešel.

A bylo rozhodnuto. Budou to Pokličky. Jsou hlavním znakem kokořínska. Nedaleko pramení vodní tok Pšovky. Ta teče až do Mělníka, či chcete-li Pšova. Pak nás ale napadlo, co dáme tady dolů? „Je to tu takové prázdné...“ pronesli jsme společně. Nakonec jsme se domluvili na erbu. Ale co na jeho štít umístíme? „Á, a co tam dát přemyslovskou orlici?“ „Ano, to by šlo. Byla v jejich erbu minimálně už od desátého století.“ přitakala jsem a vyhledala různá historická, ale i novodobá vyobrazení této orlice.
Nejvíce se nám líbila vitaj v Olomouckém kostele. Sv. Václav zde stojí bok po boku se svou babičkou Sv. Ludmilou, která jak všichni jistě víte, pocházela ze Pšova. Mezi nimi je štít s vyobrazením přemyslovské orlice. Trochu jsme si ji poupravili, aby nám v logu více vyhovovala.

Tak a bylo to. Toto byla cesta zrození našeho loga. Znaku Archeo Pšovanů.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru