Když se daří...

Janu Jakubčíkovi, členu Archeo Moravia z.s., ale hlavně člověku se srdcem na správném místě, se poštěstilo to, po čem touží snad každý detektorář. Přispěl svými nálezy k odkrytí historie svého regionu, potažmo historie nás všech.

Své nálezy řádně odevzdal do rukou archeologů (včetně všech potřebných nálezových okolností), ti tyto artefakty zpracovali celým dlouhým procesem tak, jak si každý kus naší historie zaslouží, a nyní budou tyto předměty vystaveny pro veřejnost. 

Ve spolupráci Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně - detašovaného pracoviště Dolní Dunajovice a Městského vlastivědného muzea ve Velkých Bílovicích v dnešních dnech vzniká expozice, mapující minulost okolí Velkých Bílovic. A to vše díky záchranné činnosti Jana Jakubčíka.

Výstava bude ke zhlédnutí od začátku Tradičních krojovaných hodů v Městském vlastivědném muzeu ve Velkých Bílovicích od 9.9.2017 po dobu přibližně jednoho měsíce, jedná se o prodloužení trvání výstavy na dobu neurčitou. Přesnější termín bude ještě aktualizován.

Gratulujeme srdečně Honzovi.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru